Как да намалим сметката за ток
Намаляването на сметките за ток не само спестява пари, но и значително допринася за опазването на околната среда, като намалява енергийния отпечатък и емисиите на парникови газове.
Свободния пазар за битови нужди се отлага до 2026 година
В условията на неотложна необходимост от модернизация и повишаване на ефикасността в енергетиката, Министерството на енергетиката на Република България внесе за обществено обсъждане нови поправки в Закона за енергетиката.